ELÁLLÁSI FELTÉTELEK

A visszaigazolás előtt díjmentesen elállhat vételi szándékától az alábbi módokon:

A kviz-party.hu az elmaradt teljesítés miatt keletkezett anyagi és erkölcsi kárért felelősséget nem vállal, de a megrendelés előtti állapot visszaállítására törekszik (átutalt díjak visszafizetése).

Az elállás általános szabálya: a vásárló elállási vagy felmondási jogát 14 napon belül gyakorolhatja.

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát köteles telefonon, elektronikus úton vagy postán keresztül jelezni az alábbi elérhetőségek egyikén: Halasy Albert, 1132 Budapest, Csanády utca 18., info@kviz-party.hu, +3620 669 2158,
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási költségeket. A visszatérítés alkalmával az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terhelheti.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A termék vásárlása esetén Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Minden egyéb kérdésben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A kviz-party.hu a felhasználási feltételeket bármikor megváltoztathatja. Erről a már regisztrált felhasználóknak email értesítést küld.